Bra att veta

Hitta svar på dina frågor nedan i olika ämnen:

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du först få en skriftlig ansökan godkänd av styrelsen. Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel nytt samboförhållande, studier eller arbete på annan ort. Hyr du ut din lägenhet utan godkänd ansökan har föreningen rätt att säga upp dig för avflyttning.

Den som hyr din lägenhet i andra hand ses som din hyresgäst och du ses som hyresvärd. Du har fortfarande fulla ansvaret som lägenhetsinnehavare och mellan dig och din hyresgäst gäller hyreslagen, därför bör ni upprätta ett skriftligt hyresavtal.

Bostadsrättsföreningen är inte part i hyresavtalet och har inga synpunkter på vilken hyra ni avtalar. Den som hyr en lägenhet – även om hyresvärden är en privatperson – kan begära retroaktiv återbetalning av hyran om hyresnämnden skulle anse nivån ”oskälig”. Vad som är skäligt avgörs inte av dina verkliga kostnader för lägenheten i form av månadsavgift och räntekostnader utan av lägenhetens s.k. bruksvärde. Kontakta hyresnämnden eller en hyresvärd i området för att få information om vilken nivå som är rimlig.

Lufta elementen

När luft samlas i elementen blockeras vattenflödet så att den värmande effekten minskar eller försvinner. Mindre mängder luft kan också medföra att elementen ger ifrån sig störande ljud.

Det är mycket enkelt att släppa ut luften ur ett element med hjälp av en elementnyckel. Luftningsventilen öppnas moturs som en normal vattenkran. Om elementen målats utan maskering av ventilen kan det först vara nödvändigt att avlägsna färg med en syl eller annat spetsigt verktyg. Håll ett glas under ventilen för att fånga upp utströmmande vatten. Vattnet inuti elementet kan vara mycket smutsigt, så skydda väggar och gardiner. Öppna ventilen och låt den vara öppen tills all luft tömts ur elementet. När vatten strömmar ur elementet i en jämn stråle utan avbrott är det tomt på luft. Stäng ventilen.

Vissa handdukstorkar och nyare element har en typ av luftningsventil som kan vridas. Om du luftar ett element med sådan ventil – tänk på att vrida den så att hålet i ventilen är riktad mot glaset.

Bredband från Bredbandsbolaget

Bredbandsnätverk från Bredbandsbolaget finns förinstallerat i vår fastighet. Detta innebär att du kan teckna dig för något av deras erbjudanden och åtnjuta mycket höga överföringshastigheter för bredbandet. Även TV och telefoni kan skötas via detta nätverk om du så önskar. För att teckna dig, ring Bredbandsbolaget (kontaktuppgifter på http://www.bredbandsbolaget.se) eller:

1. Koppla en vanlig nätverkskabel direkt från din dator till den bredbandsdosa från Bredbandsbolaget som redan finns i din lägenhet. Öppna dosans lock genom att lyfta locket underifrån och utåt. Anslutningen för internet sitter då längst till vänster dit kabeln ska anslutas.

2. Med kabeln ansluten, surfa in på valfri webbsida i din dator. Du möts då istället av Bredbandsbolagets registeringssida. Vid slutförd registrering är ditt snabba internet igång redan efter 10-15 minuter.

Nya loginuppgifter, trådlös router och övrig information kommer sedan per post hem till dig ca en vecka senare.

© 2018 Bostadsrättsföreningen Vasafyran | Kontakt |